פרשת תולדות: ויגדל הנער /"דרך ארץ קדמה לתורה", פרויקט ערכים לבר מצווה של נועם

מסתבר שאחד המדרשים לפרשה זו היא המקור הקדום ביותר לקיומה של ציון בר מצווה בגיל 13. מבט על יחסי עשיו ויעקב גם ילמד אותנו על הכיוונים השונים אליהם המתבגר יכול ועלול לפנות.