E=mc²='הגודל כן קובע! חלק ב'

מסתבר שאיינשטיין צדק ותורת היחסות שלו רלוונטית מתמיד. הכל יחסי בחיים. כנראה שהחוויה הקודמת לא נכנסה עמוק מספיק ולכן שוב נקלעתי למצב בו אני צריך להוכיח מדוע הגודל כן (!) קובע

הגודל כן קובע! חלק א'

הנה תשובה סופית ומדעית לשאלה הנצחית "האם הגודל קובע?" כגבר ואבא לשני בנים, אני רואה חשיבות רבה בהעברת מסר חד משמעי שהגודל כן קובע! שהרי אם זה גדול מדי- זה נתקע….