" לומדים אית"י " – פרשת השבוע: שנה חדשה, פרויקט חדש

שנה חדשה, פרויקט חדש. אחרי שנה בה פירשתי את פרשת השבוע שוב הגענו לבראשית. ומה עכשיו? להמשיך? להפסיק? זווית אחרת? משהו אחר לגמרי? ספר שנפל לי מהשמיים על הראש ומשם לידיים, גרם לי למצוא את התשובה. 

"מיהו העם הנבחר?" ביקורת ספר

  היהודים היו הראשונים, אבל אחרים צמחו הנצרות והאיסלאם אשר הכריזו כי הן-הן הממשיכות והמחזיקות את הלפיד. פולמוסים רבים ונהרות של דם נשפכו במאבק הזה והיהודים נהפכו למודל לחיקוי ובה בעת ליעד לשנאה שלא נודעה כמותה. אז איזו דת צודקת?